Våra senaste inlägg

sladdställ

Fråga: Finns det någon definition på sladdställ? Termen används ibland som benämning på förlängningskabel.

Svar:Ja, sladdställ definieras i svensk standard (SS 428 08 66) som 'enhet bestående av en anslutningskabel med påmonterad materiel, såsom anslutningsdon, sladdströmställare'. I anmärkningen står: "Ett sladdställ har i allmänhet anslutningsdon i kabelns båda ändar. Sladdställ kan dock ha den ena kabeländen fri för anslutning t.ex. till bruksföremål eller senare komplettering med anslutningsdon, s.k. ofullständigt sladdställ."

Frågedatum: 1998-12-04


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.