Våra senaste inlägg

sng

Fråga: Vad betyder förkortningen sng?

Svar:Sng uttyds på franska som sans notre garantie, på engelska som without our guarantee, och vi föreslår därför på svenska utan vår garanti.

Frågedatum: 1995-08-08


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.