solfångare

Fråga: Vad kallas en anordning som fångar in solens strålar och som omformar strålningen till värme? Solstråleinfångare? På engelska benämns detta solar collector.

Svar:Enligt TNC 81 Energiordlista heter det solfångare.

Frågedatum: 1995-10-18


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.