sponson

Fråga: Flera bilfärjor och även andra fartyg har byggts om på den senaste tiden, sannolikt beroende på regelförändringar efter Estonias förlisning 1994. Ombyggnaderna har bestått i att göra fartygen bredare i vattenlinjen genom att svetsa på en konstruktion på bordläggningen. Stabiliteten ökar i och med detta. Nu undrar jag vad konstruktionen heter. Jag har läst att den kallas sponsor men även sponson (i både svenska och engelska texter).

Svar:Varken sponson eller sponsor har kunnat beläggas som svenska skeppstermer, men i den kanadensiska termbanken Termium ges definition i samband med helikoptrar: 'a projection from a flying boat hull to give lateral stability of the water'. Det engelska uppslagsverket Encarta ger flera betydelser av sponson: 'ship's gun platform' och 'support for a paddle wheel'. Etymologin anges som osäker, men det kan vara en förvrängning av expansion. Efter samtal med olika varv kan vi konstatera att båda termerna används på svenska. Det handlar, som du påpekar, om en stabilisering av passagerarfartyg genom en breddning i vattenlinjen där sponsoner/sponsorer (ett slags "stålkorvar") monteras runt skrovet. På så sätt kan mer vatten bäras på bildäck och fartyget blir stabilare. Termen avvisare förekommer för krigsfartyg och avvisarlist och avbärarlist förekommer också. Generellt är kanske sponson att föredra (jfr ponton) eftersom det snarlika sponsor oftare har en annan betydelse.

Frågedatum: 2000-07-12


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.