springande kantlist

Fråga: I Byggkatalogen står uttrycket springande kantlist. Heter det så på korrekt svenska? Vad heter det på tyska?

Svar:Termen springande kantlist är korrekt enligt svensk standard. Beträffande tysk motsvarighet kommer vi inte längre än till att kantlist heter Umleimer. De tyska benämningarna på olika typer av kantlister kan man möjligen hitta i tyska dörrkataloger eller i tysk standard.

Frågedatum: 1993-06-17


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning