stänga ner

Fråga: Heter det att man ”stänger ner en reaktor”? En del hävdar att ”ner” är en onödig anglicism.

Svar: Vår rundfrågning bland några data- och kärnenergiexperter bekräftar att det finns en liten nyansskillnad mellan att stänga, stänga av och stänga ner något. ”Stänga ner” är en process som måste gå i flera steg. Det är inget omedelbart förfarande som att trycka på en knapp eller vrida om en nyckel. Med andra ord stänger man inte av en reaktor, eller någon annan stor anläggning inom processindustrin, på samma sätt som man stänger av en tv eller en bilmotor. Ett annat sammanhang där man använder ”stänga ner” är inom datateknikens värld, då man till exempel kan stänga ner en server. Om man slår av huvudströmbrytaren så att hela nätverket slocknar direkt så har man ”stängt av”. När man stänger ner bör man se till att filer sparas, att folk kan logga ut och så vidare. Så visst finns det en betydelseskillnad mellan de här partikelverben och det enkla verbet ”stänga”.

Frågedatum: 2007-02-09


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.