stänkmärke

Fråga: Hur ska man översätta splay till svenska när splay anges som ett exempel på en ytdefekt i ett plastsubstrat?

Svar:Man kallar det stänkmärke på svenska. I de fall då stänkmärkena är utdragna kan man även kalla dem för strimmor, men motsvarande term på engelska är då streaks. Stänkmärke är det överordnade begreppet, det vill säga, en strimma är ett slags stänkmärke. Ett stänkmärke är en ytdefekt i en gjuten detalj som orsakats av att bubblor har dragits med längs ytan då gjutformen fyllts.

Frågedatum: 2006-04-26


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning