Våra senaste inlägg

stapelbar

Fråga: Vi har haft en liten dispyt här på eftermiddagen: Är en stol stapelbar eller staplingsbar? De båda orden verkar komma ifrån olika substantiv, stapel respektive stapling. Men vad är stapling?

Svar:Stapling är en substantiverad form av verbet stapla. En stapel är resultatet av en stapling. Både stapelbar och staplingsbar är korrekta. Vissa tecken tyder på att stapelbar är mer etablerat. Staplingsbar verkar mer tillfälligt konstruerat även om det faktiskt förekommer som uppslagsord i SAOL från 1998.

Frågedatum: 1999-10-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.