strålsäkert samhälle, livsmiljö

Fråga: Hur kan man tolka uttrycket strålsäkert samhälle? Det finns ingen strålning som är säker. Jag har inte svenska som modersmål och det är bl.a. därför jag undrar. Är det bättre med livsmiljö?

Svar:Här några kommentarer (snarare än ett enkelt svar) till din fråga. Först: ”strålsäkert samhälle” låter som ett politiskt slaguttryck snarare än en term – men det gör det inte mindre viktigt att bena ut hur det kan tolkas.

1) Vad är det för strålning det är fråga om? -säker som efterled kan i tekniska sammanhang betyda ”som inte har benägenhet eller risk (att förhålla sig som förledet anger)” enligt en av våra ordlistor. ”Strålsäkert samhälle” skulle alltså kunna betyda ett samhälle där det inte finns någon risk för strålning (av vilken typ som helst, eftersom den inte är preciserad). Det är väl inte möjligt? Uttrycket är med andra ord vilseledande.

2) Din andra fråga är om man ska använda ”samhälle” eller ”livsmiljö” och svaret är förstås att det beror på vad som avses. I NE definieras dessa ord olika: ett samhälle är en grupp individer förenade av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet över tid; livsmiljö är inom biologin summan av de yttre omständigheter som krävs för att individer av en viss art skall kunna fortleva och ev. fortplanta sig på platsen. Man kan jämföra med uttrycken hållbart samhälle och hållbar livsmiljö. Det är inte alltid tydligt om varianterna används synonymt eller syftar på olika saker. Jag tycker ni ska föra fram ett uttryck där ni medvetet väljer samhälle eller livsmiljö utifrån vad som avses.

3) Återknytning till den första punkten: om man inte kan göra ett samhälle/livsmiljö strålsäkert så bör man fundera över ett annat uttryck som bättre speglar vad som avses. Två förslag för vidare diskussion är: samhälle/livsmiljö där farlig strålning minimerats alternativt strålningsminimerat samhälle/livsmiljö.

4) En sista fråga man kan ställa är om man ska säga strål- eller strålnings- som förled. Man kan tänka sig båda i det här fallet och det vanliga är då att man väljer den kortare, alltså strålsäkert (som du var inne på). I vår Kärnenergiordlista har vi strålkälla som första rekommenderade term och strålningskälla som synonym.

Frågedatum: 2008-11-12


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.