Våra senaste inlägg

suspectkund

Fråga: I en tidningsbilaga om "business intelligence" stöter jag på ordet/termen suspect. Det förekommer bland annat i den fråga som inleder en artikel: "Kan en effektivare hantering av kunder och suspects leda till bättre affärer?" Jag hittar inte suspect i Rikstermbanken. Känner någon på TNC till det?

Svar: TNC arbetade nyligen med ett projekt där flera begrepp som handlade om olika typer av kunder (existerande, blivande, potentiella etc.) skulle redas ut. I detta projekt definierade man begreppet bakom suspect med 'potentiell kund eller kundgrupp som har identifierats'. Själva termen suspect diskuterades också men i det aktuella fallet ansågs det inte vara möjligt att byta till en svensk term. TNC föreslog ändå synonymen suspectkund för att få en mer hanterlig form i svenska sammanhang.

Frågedatum: 2010-09-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.