Våra senaste inlägg

technique, technology

Fråga: Jag arbetar som lärare vid högskolan och har sagt till en student som skrivit om ämnet teknik i förskolan att det inte heter technique på engelska utan technology, som jag lärt mig. Nu menar läraren i studieverkstan att det visst ska vara technique. Vad säger TNC?

Svar:Detta är inte en lätt fråga att svara på enligt de översättare som TNC har pratat med. Det vi vid en övergripande undersökning får fram är att technology nästan alltid används om själva ämnet teknik, oavsett om det är i förskolan (där man väl troligen är mycket konkret och lär ut hur man ska använda en dator, dvs. ”tekniken” som man använder då) eller på gymnasiet (där ”teknik” omfattar mer abstrakta resonemang). Med technique avser man oftare sätt eller metod för hur man gör något.

Frågedatum: 2015-10-27


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.