teknik, teknologi

Fråga: Jag undrar över er tolkning av orden teknologiska och tekniska. Betyder de olika saker?

Svar:Kortfattat handlar teknologi om läran om hur man utnyttjar egenskaperna hos materia och energi för visst ändamål; teknik handlar mer om tillämpningarna för hur man utnyttjar egenskaperna hos materia och energi. Ofta används ordet teknologi om fackområden där utvecklingsarbetet i hög grad präglas av vetenskaplig metodik och utarbetande av teoretiska modeller, medan ordet teknik vanligen används om fackområden som kännetecknas av traditionella beräkningsmetoder, t.ex. maskinteknik.

Frågedatum: 2006-02-08


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.