Våra senaste inlägg

teknolog

Fråga: Vad är det för skillnad mellan teknist och teknolog inom utbildningsväsendet? Kan man kalla studerande till högskoleingenjör för teknolog?

Svar:Teknist är teknikstuderande på gymnasienivå eller motsvarande, teknolog är studerande på teknisk högskola. Inom de tekniska högskolorna tycks begreppet vara begränsat till grundutbildningen. Vi anser att såväl studerande till civilingenjör som studerande till högskoleingenjör kan kallas teknologer.

Frågedatum: 2000-08-04


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.