tic, tick

Fråga: Hur benämns ”ständigt återkommande kort, häftig och ofrivillig ryckning” på svenska: tics eller tick? Och hur är böjningen?

Svar:Om det är den medicinska termen du är ute efter så rekommenderar vi ordformen tick på svenska framför tics. Och den böjning som är bäst är ”ett tick, ticket, flera tick, de där ticken”. Däremot vet vi att ordformen tics ofta förekommer i allmänspråket. Där används det också ibland i överförd betydelse för att svepande benämna en (o)vana vi har: ”Det har varit ett tic, en tvångshandling, ett specialintresse eller vad du vill kalla det.”

Frågedatum: 2015-03-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.