tjänst, service

Fråga: Jag hoppas kunna få hjälp med en fråga som kom upp på ett möte igår. Hur definieras tjänst respektive service? Vi diskuterade benämningen på en ny kommitté, som hittills gått under arbetsnamnet "kommunservice till företag". Vi blev osäkra på vilket uttryck vi skulle välja.

Svar: Generellt kan sägas att service och tjänst många gånger används helt synonymt. Om det finns någon skillnad i användningen, så verkar det vara att service ofta används lite mer övergripande. Så termen service kan stå för två begrepp: 1. underhåll och kontroll av t.ex. maskiner 2. åtgärd eller aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder. När service används för att benämna åtgärd eller aktivitet är termen synonym med tjänst. I flera källor som vi tittat i för att se hur termerna används, verkar det som om service ofta används mer övergripande. Men det finns exempel där detta inte stämmer. Exempelvis definieras hemtjänst som 'bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande' och att denna service i kommentaren utgörs av "t.ex. hjälp med inköp, ärenden på post och bank och tillredning av måltider". Det kanske i stället borde hetat "hemservice" där "tillredning av måltid" är en ingående tjänst. Men nu är hemtjänst en etablerad term och det är svårt att ändra på den.

Er benämning "kommunservice till företag" kan ni troligen behålla så. Om denna service syftar på något övergripande (som i sig kanske inbegriper olika tjänster), så kan det vara en riktigt bra benämning.

Frågedatum: 2011-05-27


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.