tolerans

Fråga: Hur uttrycker man toleranser i löpande text?

Svar: I löpande text är det lämpligt att använda snedstreck, t.ex. "50 +5/–2". Om toleransen är lika stor åt båda hållen är det lämpligt att använda plus-minus-tecknet.

Frågedatum: 1995-07-31


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.