trafikö

Fråga: Jag översätter en film där man talar om ett hus som står på en traffic island. Finns det något ord på svenska för detta?

Svar: Ja, det heter trafikö på svenska och definieras i TNC 61 Kommunalteknisk ordlista som ’avgränsat område i väg- eller gatukorsning avsett att leda och åtskilja trafikströmmar’. Exempel på trafiköar är refug, rondell och skiljeremsa. Om en trafikö är tillräckligt stor kan det naturligtvis finnas ett hus på den, men något särskilt ord för en trafikö med hus på har jag inte hittat. Det var ju heller inte det frågan gällde.

Frågedatum: 1996-10-21


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning