transmission

Fråga: Inom optiken talar man om transmission. Hur ser adjektivet ut? Säger man transmittent eller transmissiv?

Svar: Adjektivet är transmittent, som kommer av transmittans. Transmittans definieras enligt Svenska optiksällskapet som "kvot mellan transmitterat och infallande strålningsflöde". Nationalencyklopedin ger en, för lekmannen, enklare definition: ’mått på ett ämnes genomsläpplighet för ljus eller ljud av en viss våglängd eller frekvens’. Transmissivitet däremot är, också enligt Nationalencyklopedin, ’förmåga hos ett jord- eller berglager att leda grundvatten’.

Frågedatum: 2000-09-21


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning