Våra senaste inlägg

trauma, traumavård

Fråga: Jag har ibland hört att man talar om traumavård, vad är det man behandlar där? Och vad betyder egentligen ordet trauma?

Svar:Den allmänspråkliga betydelsen av trauma är 'svår psykisk påfrestning', ofta av chock, sorg e.d. Men den fackspråkliga betydelsen i medicinska sammanhang är 'fysisk eller psykisk skada som uppkommer till följd av yttre orsaker'. Här innefattas såväl lindrigare skador såsom en stukad fot, som livshotande skador efter till exempel en svår trafikolycka. Inom traumavården har man avgränsat vilken typ av skador som ska hanteras där. Där behandlar man patienter med uppenbar eller misstänkt livshotande skada, som uppstått efter någon form av allvarlig händelse. Den stukade foten däremot hanteras i den ordinarie akutsjukvården.

Frågedatum: 2016-03-29


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.