tredjelandstillstånd

Fråga: Hur översätter man bäst tredjelandstillstånd till engelska i transportsammanhang?

Svar:Uttrycket third country permit förekommer, bl.a. i EU-dokument. Det bekräftades även av Tullverket.

Frågedatum: 2005-02-07


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning