var

Fråga: Enheten för storheten reaktiv effekt är "var", men jag undrar om den ska skrivas med små eller stora bokstäver?

Svar: Normalt är enheten för reaktiv effekt "voltampere" med beteckningen "VA". IEC har dock antagit benämningen och beteckningen "var" (av franskans volt-ampère-réactif) för voltampere som enhet för reaktiv effekt. Enhetsbeteckningar ska i allmänhet skrivas med gemener utom första bokstaven i en beteckning då benämningen kommer från ett egennamn (t.ex. Wb från Weber). Enhetsbeteckningar skrivs alltid med rak stil.

Frågedatum: 2001-01-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.