värme

Fråga: Varför skriver de i våra fysikböcker om värmet och inte om värmen? Är någon av de här bestämda formerna mer korrekt att använda?

Svar:Vissa substantiv har skilda böjningsformer i fackspråk och allmänspråk, och värme är ett av dem. Böjningsformen värmet används i naturvetenskapliga sammanhang, och därför skriver fysikböckerna så.. I andra sammanhang, t.ex. när man vill tala om väderleksförhållanden, bör man hellre använda böjningsformen värmen.

Frågedatum: 1999-01-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.