värmekapacivitet

Fråga: Korrekturläser en text där man vill kalla värmekapacivitet för värmekapacitet. Har läst NE men blir inte klok på deras text. Undrar om det är någon begreppsskillnad bakom termerna.

Svar:Värmekapacitet är ett materials förmåga att leda (eller leda bort) värme, med SI-enheten (J/K). Det är vanligare att man anger denna ledningsförmåga per massenhet, det vill säga med kJ/(kg•K), och det kallas då materialets värmekapacivitet. Värmekapacivitet och värmekapacitet är alltså inte samma sak, men däremot verkar i dag värmekapacivitet vara synonymt med specifik värmekapacitet. Den senare termen kan eventuellt vara inlånad från engelskan, eftersom värmekapacivitet heter specific heat capacity på engelska.

Frågedatum: 2006-03-28


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.