Wi-Fi

Fråga: Hur ska ”vajfaj” skrivas: Wi-Fi eller WiFi?

Svar:Vi avråder från versaler mitt i ord. Därför är varianten ”Wi-Fi” den som vi rekommenderar.

Frågedatum: 2011-04-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.