Kravterminologi!

Kom med och lyssna på Patrik Sternudd och hans arbete med svensk kravterminologi på höst-term-inens sista träff, den 9 december kl. 17.30!

Lämna ett svar