Twitter, ur­val om terminologi

TNC-termfrågor

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en vedertagen svensk term för round robin, ett uttryck som man i analyslabb använder när ett antal olika labb analyserar samma prov enligt en viss metod, och sedan jämför resultaten. Jag har fått två förslag från annat håll: ringtest och jämförelsetest? Går de att använda?

Svar:Använd provningsjämförelse, det verkar vara ett etablerat uttryck för detta begrepp.

Frågedatum: 2012-06-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Vi översätter bland annat etiketter för livsmedel och undrar över den bästa översättningen av flavouring till svenska. Det engelska uttrycket kan dyka upp på flera olika förpackningar och följs inte av några exempel på ämnen. Tidigare har vi skrivit smak- eller aromämnen eller aromämnen/smakämnen.

Svar:TNC rekommenderar översättningen aromämnen i den här kontexten (livsmedel). De flesta källor pekar mot den termen, även om man i allmänspråk oftare kanske skulle prata om smakämnen. Vi avråder från den oprecisa skrivningen aromämnen/smakämnen.

Frågedatum: 2012-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Finns det något särskilt uttryck för "over the air" på svenska? Eller är det samma sak som trådlös eller fjärr-? På vårt företag har vi utvecklat en tjänst där vi kan uppdatera mjukvara via mobiltelefonnätet, och det är den tjänsten som vi kallar "Over the Air". Och vilken är skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering"? Konstruktörerna av den här tjänsten föreslår nämligen "Over the Air Upgrade" på engelska men "fjärruppdatering" på svenska.

Svar:Vi föreslår fjärruppgradering. Svenska datatermgruppen har sagt följande om skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering": En uppgradering innebär i regel en större ändring av programmet, med nya funktioner etc., än en uppdatering. Därför är det vanligare att en uppgradering kostar pengar medan en uppdatering kan vara gratis. Oftast gäller uppdateringar felrättning utan kostnad.

Frågedatum: 2011-12-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Några mikrotankar …

I nyordlistan för 2021 finns mikrovana med; det beskrivs där som en ’mindre beteendeförändring som på sikt ska leda till en större beteendeförändring’. I nya versionen av UHR:s svensk-engelska ordbok för högre utbildning är mikromeriter (’dokumenterade bevis som bekräftar en persons läranderesultat i en utbildning av mindre omfattning enligt en bedömning gjord utifrån transparenta standarder och krav’) ett nytillskott. Men frågan är hur litet något är eller ska vara för att mikro- ska användas som förled? Anger det bara att något är mindre än något som är större? Eller att det inte kan ses med blotta ögat (som mikroorganismer)?

Att nano- är ännu mindre har nog många förstått, men mikro- verkar täcka en hel del storlekar och verkar föredras i just överförd betydelse. Kanske har det helt enkelt att göra med att det finns en inbyggd ”motsättning” mot makro- som gjort just mikro- så populärt för något mindre, eller mindre omfattande, enklare?

Det finns flera nyare termer från andra områden än de naturvetenskapliga som innehåller förleden mikro-: mikrokredit, mikroföretag, mikrobil, mikrosociologi och mikroblogg. I dessa uttryck står mikro- för mindre summor, enskilda aktörer, färre än 10 anställda och högst 2 miljoner euro i årsomsättning eller balansomslutning, individnivå resp. max 140 tecken. Och så finns det förstås ”mikrouttryck” som vi är mer vana vid: mikroekonomi, mikro(vågs)ugn/”mikro”, mikrofilm och mikrofiche. Vissa uttryck, som t.ex. mikrodator, är förlegade.

Mikro- är egentligen ett multipelprefix för 10⁻⁶, dvs. en miljondel, och det används tillsammans med benämningar och beteckningar för enheter. Det betecknas vanligtvis med den grekiska bokstaven my (µ); i medicinska sammanhang används dock kodverk där den grekiska bokstaven inte används och i stället skrivs (oegentligt) benämningen ut tillsammans med enhetsbeteckningen, t.ex. ”mikroL” för ”mikroliter”.

Men när mikro- nu allt oftare lämnar sitt naturvetenskapliga sammanhang och blir förled till allehanda uttryck verkar inte bara storleken minska utan även precisionen …

Se även https://terminologiframjandet.se/h552a9FtZ/tnc.se/termfraga/mikro/.

Henrik Nilsson