Några mikrotankar …

I nyordlistan för 2021 finns mikrovana med; det beskrivs där som en ’mindre beteendeförändring som på sikt ska leda till en större beteendeförändring’. I nya versionen av UHR:s svensk-engelska ordbok för högre utbildning är mikromeriter (’dokumenterade bevis som bekräftar en persons läranderesultat i en utbildning av mindre omfattning enligt en bedömning gjord utifrån transparenta standarder och krav’) ett nytillskott. Men frågan är hur litet något är eller ska vara för att mikro- ska användas som förled? Anger det bara att något är mindre än något som är större? Eller att det inte kan ses med blotta ögat (som mikroorganismer)?

Att nano- är ännu mindre har nog många förstått, men mikro- verkar täcka en hel del storlekar och verkar föredras i just överförd betydelse. Kanske har det helt enkelt att göra med att det finns en inbyggd ”motsättning” mot makro- som gjort just mikro- så populärt för något mindre, eller mindre omfattande, enklare?

Det finns flera nyare termer från andra områden än de naturvetenskapliga som innehåller förleden mikro-: mikrokredit, mikroföretag, mikrobil, mikrosociologi och mikroblogg. I dessa uttryck står mikro- för mindre summor, enskilda aktörer, färre än 10 anställda och högst 2 miljoner euro i årsomsättning eller balansomslutning, individnivå resp. max 140 tecken. Och så finns det förstås ”mikrouttryck” som vi är mer vana vid: mikroekonomi, mikro(vågs)ugn/”mikro”, mikrofilm och mikrofiche. Vissa uttryck, som t.ex. mikrodator, är förlegade.

Mikro- är egentligen ett multipelprefix för 10⁻⁶, dvs. en miljondel, och det används tillsammans med benämningar och beteckningar för enheter. Det betecknas vanligtvis med den grekiska bokstaven my (µ); i medicinska sammanhang används dock kodverk där den grekiska bokstaven inte används och i stället skrivs (oegentligt) benämningen ut tillsammans med enhetsbeteckningen, t.ex. ”mikroL” för ”mikroliter”.

Men när mikro- nu allt oftare lämnar sitt naturvetenskapliga sammanhang och blir förled till allehanda uttryck verkar inte bara storleken minska utan även precisionen …

Se även https://terminologiframjandet.se/h552a9FtZ/tnc.se/termfraga/mikro/.

Henrik Nilsson