Etikett: mikro


  • Några mikrotankar …

    I nyordlistan för 2021 finns mikrovana med; det beskrivs där som en ’mindre beteendeförändring som på sikt ska leda till en större beteendeförändring’. I nya versionen av UHR:s svensk-engelska ordbok…