Se i efterhand: ”Vem vill ta hand om termerna?”

Vid Terminologifrämjandets öppna medlemsträff (via Zoom) den 30 november 2021 fick vi en presentation av forskarna Nina Pilke och Niina Nissilä (Vasa universitet) och Hans Landqvist (Göteborgs universitet).

Underrubriken var Terminologiskt arbete som språklig och samhällelig infrastruktur då, nu och sedan och de berättade om sin forskning och om det nya specialnummer av tidskriften Terminology som de varit redaktörer för.

Nu kan alla se och lyssna på presentationen – och en intressant efterföljande diskussions- och frågestund med mötesdeltagarna – i vår Zoom-inspelning.