Terminologifrämjandets medlemsträffar

Några gånger per termin anordnar vi medlemsträffar. Oftast sker det i form av ett videomöte (Zoom) med en eller flera inbjudna gäster som presenterar något.


 • Se i efterhand: Informationsarkitektur och terminologi

  På Terminologifrämjandets medlemsträff den 15 november 2022 berättade Peter Tallungs, informationsarkitekt från konsultföretaget IRM, om hur han arbetar med data, information och terminologi i sina uppdrag i olika företag och…

 • Se i efterhand: Om ungersk terminologibok och ungerskt terminologiarbete

  På Terminologifrämjandets medlemsträff den 2 juni 2022 handlade det om Ungern: Ágota Fóris berättar om sin kommande bok Translation and Terminology, och Eszter B. Papp berättade om MaTT (Magyar Nyelv Terminológiai…

 • Se i efterhand: ”Hållbarhetstermer i samhällskommunikation”

  På Terminologifrämjandets medlemsträff den 15 mars 2022 presenterade Karin Webjörn och Linnea Hanell från Språkrådet Hållbarhetstermgruppen under rubriken Hållbarhetstermer i samhällskommunikation. Språkrådet har  initierat termgruppen för att samordna och tydliggöra…

 • Se i efterhand: ”Begreppslistan – en terminologisk mardröm”

  På medlemsträffen den 28 april 2022 berättade Filip Wiltgren, kommunikatör på Samordningsförbundet Centrala Östergötland om samordningsförbundets arbete med att skapa en begreppslista för sina ägarparter – och om alla problemen…

 • Se i efterhand: ”Mitt möte med terminologisk metod!”

  Terminologifrämjandets första öppna medlemsträff (via Zoom) hösten 2021 ägde rum den 28 oktober. Under rubriken Mitt möte med terminologisk metod! beskrevAnnica Johansson (Effektfullt) hur hon upptäckte den terminologiska världen i…

 • Se i efterhand: ”Vem vill ta hand om termerna?”

  Vid Terminologifrämjandets öppna medlemsträff (via Zoom) den 30 november 2021 fick vi en presentation av forskarna Nina Pilke och Niina Nissilä (Vasa universitet) och Hans Landqvist (Göteborgs universitet). Underrubriken var…