Se i efterhand: ”Mitt möte med terminologisk metod!”

Terminologifrämjandets första öppna medlemsträff (via Zoom) hösten 2021 ägde rum den 28 oktober.

Under rubriken Mitt möte med terminologisk metod! beskrev
Annica Johansson (Effektfullt) hur hon upptäckte den terminologiska världen i samband med att en ordlista skulle tas fram – och hur det påverkade hennes arbete och synen på ordlistor och terminologi.

Presentationen spelades in och kan ses här: Zoom-inspelning.