Twitter, ur­val om terminologi

TNC-termfrågor

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en vedertagen svensk term för round robin, ett uttryck som man i analyslabb använder när ett antal olika labb analyserar samma prov enligt en viss metod, och sedan jämför resultaten. Jag har fått två förslag från annat håll: ringtest och jämförelsetest? Går de att använda?

Svar:Använd provningsjämförelse, det verkar vara ett etablerat uttryck för detta begrepp.

Frågedatum: 2012-06-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Vi översätter bland annat etiketter för livsmedel och undrar över den bästa översättningen av flavouring till svenska. Det engelska uttrycket kan dyka upp på flera olika förpackningar och följs inte av några exempel på ämnen. Tidigare har vi skrivit smak- eller aromämnen eller aromämnen/smakämnen.

Svar:TNC rekommenderar översättningen aromämnen i den här kontexten (livsmedel). De flesta källor pekar mot den termen, även om man i allmänspråk oftare kanske skulle prata om smakämnen. Vi avråder från den oprecisa skrivningen aromämnen/smakämnen.

Frågedatum: 2012-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Finns det något särskilt uttryck för "over the air" på svenska? Eller är det samma sak som trådlös eller fjärr-? På vårt företag har vi utvecklat en tjänst där vi kan uppdatera mjukvara via mobiltelefonnätet, och det är den tjänsten som vi kallar "Over the Air". Och vilken är skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering"? Konstruktörerna av den här tjänsten föreslår nämligen "Over the Air Upgrade" på engelska men "fjärruppdatering" på svenska.

Svar:Vi föreslår fjärruppgradering. Svenska datatermgruppen har sagt följande om skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering": En uppgradering innebär i regel en större ändring av programmet, med nya funktioner etc., än en uppdatering. Därför är det vanligare att en uppgradering kostar pengar medan en uppdatering kan vara gratis. Oftast gäller uppdateringar felrättning utan kostnad.

Frågedatum: 2011-12-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Nyupptäckt artikel av terminologipionjär!

Loppisar är alltid spännande eftersom man inte vet vad man kan hitta. En vanlig söndag på Hötorget kan till exempel leda till en tidigare okänd artikel om terminologi.

Sedan nedläggningen av ett stort antikvariat har böckerna därifrån av och till dykt upp för en billig penning i lådor på Hötorgets loppmarknad. Just den här söndagen hittade jag en sammanställning av föredrag som hölls vid SIS 25-årsjubileumskongress i slutet av september 1947. Hela publikationen är spännande, men särskilt intressant blev den när John Wennerberg, TNC:s förste föreståndare visade sig ha bidragit med en artikel med titeln "Betydelsen av enhetlig terminologi". Jag kände inte igen den och den fanns mycket riktigt inte heller registrerad i TNC:s biblioteksdatabas.

På två tvåspaltiga sidor skriver Wennerberg ledigt och mycket modernt om nyttan med en gemensam terminologi:

"Att folk använder samma terminologi spar mycken tankemöda och räddar från många misstag, mycken tidsspillan"

skriver han med eftertryck i kursiveringarna. Han skriver vidare om missvisande termer och vådan av inkonsekvens:

"När man i tekniska beskrivningar, instruktioner o.d. har börjat att benämna ett viktigt tekniskt begrepp på visst sätt, så bör man i klarhetens intresse genomgående låta det gå under samma namn. Det är inte fult att göra så."

Ett roligt och högst aktuellt loppisfynd!

Läs hela artikeln här nedan:

Henrik Nilsson