Terminologifrämjandets femårsjubileum med fokus på kunskap

Den 21 november firades Terminologifrämjandets femårsjubileum med ett seminarium på Stockholms universitet. Titeln på seminariet, Så fint att kunskap finns!, var tagen från Bodil Jönssons senaste bok och det var också hon som var inbjuden talare.

Terminologiarbete handlar i grunden om kunskapsstrukturering och är en viktig del i en entydig och klar kunskapsförmedling. Att därför välja kunskap som tema för jubileet, tyckte vi var passande, dessutom särskilt lämpligt eftersom det sammanföll med utgivningen av Bodil Jönssons bok.

Bodil Jönsson berättade personligt om sina erfarenheter från det som brukade kallas kunskapssamhället och som byggde (bygger?) på att det fanns (finns?) en strävan att på både individuell och generell nivå låta kunskap växa. I kunskapssamhällets barndom kunde man inte föreställa sig att kunskapsförakt, kunskapsmisstänkliggörande eller kunskapsrelativism skulle kunna uppstå. Hon nämnde flera förklaringar till vad det kan bero på att vi nu hamnat här, och menade att det är dags att skapa en folkrörelse för kunskapens skull, att börja idka kunskapsvård.

Presentationen följdes av ett samtal mellan Bodil Jönsson och deltagarna. Bland annat togs en terminologisk fråga upp, nämligen om hur man ska använda fackspråk och termer i kontakten med lekmän. Fackexperter anser inte att rätt budskap går fram om man väljer förenklade omskrivningar, medan andra kan tycka att det blir för svårt att förstå en fackspråklig text med den etablerade terminologin på området.

Seminariet avslutades med att Bodil Jönsson utsågs till hedersledamot av Terminologifrämjandet. Och därefter följde boksignering.

Anna-Lena Bucher

Lämna ett svar