Etikett: definition


  • Begrepp om begrepp

    Uttrycket ”Det har jag inget begrepp om!” är bra för att minnas vad begrepp är. Har man ingen inre bild av något har man inget begrepp. Termen begrepp inom terminologiläran…