instruktion

Fråga: För en artikel om bilbarnstolar tvekar jag vilka ord jag ska använda. På varje stol ska finnas en monteringsanvisning (teckningar och text om hur stolen ska monteras). Till varje stol ska också finnas skriftlig information med alla fakta om hur stolen ska användas. Det är viktigt att de två begreppen hålls isär. Jag har tills vidare kallat det som står på stolen för monteringsanvisning och det andra för manual (det verkar ha blivit vanligt för sådana anvisningar). Är instruktion(s)bok bättre? Bruksanvisning?

Svar: Det är nog inte så stor risk för sammanblandning mellan monterings- och bruksanvisning eftersom man först bör ha monterat produkten (i det här fallet stolen) innan man kan bruka den. Vill du ändå använda en helt annan term kanske instruktionsbok passar bättre än t.ex. handbok (som indikerar något mer omfattande än bara ett blad, ett häfte eller en broschyr). Bruksanvisning vänder sig till användaren av en viss maskin eller system. Den kallas ibland manual, men en manual kan även innehålla mer, t.ex. reparationsanvisningar. En handbok ger en översiktlig och sammanfattande framställning av ett ämne och är vanligtvis mer omfattande. TNC avråder inte längre från termen manual eftersom den blivit så pass etablerad i språkbruket, men man bör hellre använda handbok eller handledning. Instruktion är en 'anvisning om lämpligt tillvägagångssätt'. Instruktion kan kanske ses som en överordnad term till bruksanvisning. Har du möjlighet bör du i texten förklara vad du avser med dina benämningar.

Frågedatum: 2000-05-31


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.