joniserande brandvarnare

Fråga: Det finns i huvudsak två typer av brandvarnare, och detektionsmetoden skiljer dem åt. Den ena typen är joniserande brandvarnare som mäter det elektriska motståndet i luften genom fenomenet jonisering. Den andra typen är optiska brandvarnare som detekterar rök optiskt. Men i branschen har jag märkt att termen jonisk brandvarnare är flitigast använd och undrar nu om inte detta uttryck är ett missförstånd och har tillkommit genom att någon trendsättare har rört ihop termerna. Eller är det helt okej att använda jonisk brandvarnare i stället för joniserande brandvarnare nu när det verkar ha blivit allmänt vedertaget?

Svar:Om en brandvarnare är jonisk i elektrokemisk betydelse så innebär det att brandvarnaren i sig är elektriskt laddad. Är det så att brandvarnaren joniserar luften för att mäta halten brandrök så bör den kallas joniserande brandvarnare.

Frågedatum: 2008-01-09


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning