kkr

Fråga: Jag har sett att vissa har börjat skriva "kkr" som förkortning för "tusen kronor", är det riktigt korrekt?

Svar:Ja, så kan man skriva i ekonomisk facktext. Men i normal sakprosa bör man hellre välja förkortningen "tkr".

Frågedatum: 1999-10-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.