mätetal

Fråga: Varför ser man ofta i svensk text ett mätetal hopskrivet med sort, t.ex. 7m, 14kr, 8%. Finns det något skäl att använda sådan skrivning?

Svar:Enligt svenska skrivregler ska det alltid finnas ett mellanrum mellan mätetalet och enhetsbeteckningen, utom för enheterna för plan vinkel: grad, minut och sekund. I engelskan ser man dock ofta hopskrivningar och det är förstås det bruket som en del tar efter, och därför ser vi hopskrivningar av det slag du tar upp.

Frågedatum: 2010-09-22


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.