metallskrot

Fråga: Vi har just nu ett ärende som gäller en bil som står och skrotar i skogen. Räknas den som skrot eller har den något värde av något slag? Hur definieras skrot?

Svar: I TNC 62 Avfallsordlista definieras metallskrot (synonym skrot) som 'restprodukt som kan vara returmetall eller metallavfall'. Metallskrot kan bestå av olika material, t.ex. stålskrot och gjutjärnsskrot. I TNC 81 Energiordlista definieras metallskrot (synonym skrot) på två sätt: '1. metall överbliven i process eller vid konsumtion; 2. metallföremål som endast äger metallvärde'. Om bilen, som frågan gäller, har något värde, är väldigt svårt att svara på. Detta beror nog på vem man frågar. För övrigt innebär bilskrot (i juridisk bemärkelse) 'skrot auktoriserat av Länsstyrelsen'.

Frågedatum: 1995-09-05


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.