shuffle

Fråga: På bland annat mp3-spelare finns knappar som det står shuffle och random på. Vad betyder shuffle och random? Vad kan man säga på svenska?

Svar:Shuffle och random står för samma sak, att spår väljs slumpvis. På svenska kan man säga slumpval.

Frågedatum: 2000-11-22


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.