Se i efterhand: ”Hållbarhetstermer i samhällskommunikation”

På Terminologifrämjandets medlemsträff den 15 mars 2022 presenterade Karin Webjörn och Linnea Hanell från Språkrådet Hållbarhetstermgruppen under rubriken Hållbarhetstermer i samhällskommunikation. Språkrådet har  initierat termgruppen för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling.

En Zoom-inspelning kan ses här.