Se i efterhand: Informationsarkitektur och terminologi

På Terminologifrämjandets medlemsträff den 15 november 2022 berättade Peter Tallungs, informationsarkitekt från konsultföretaget IRM, om hur han arbetar med data, information och terminologi i sina uppdrag i olika företag och organisationer.

Peters presentation och tillhörande diskussion finns att se i efterhand i en redigerad Zoominspelning.