Eftermiddagsprogram 23 maj, kl. 13.30–17.30

TidInnehåll
13.30Henrik Nilsson: Inledning
13.35Karin Webjörn (Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen (Isof), Sverige):
Att så frön och börja där man står – Om utmaningar och möjligheter för Isof att främja terminologiarbete inom offentlig förvaltning
14.00Niina Nissilä (Enheten för marknadsföring och kommunikation, Vasa universitet, Finland):
Kurs i begreppsanalys som distansundervisning
14.25Pia Hoffmann (Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Danmark):
Praktisk undervisning i terminologi og begrebsafklaring i den danske skatteforvaltning
14.50Kaffepaus
15.10Ulf Norberg & Eva Taxén (Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet, Sverige):
Terminologilära i översättarutbildningen på Stockholms universitet – studentaktiverande undervisning för teoretisk medvetenhet och praktisk handlingsberedskap
15.35Claes Ohlsson & Jenny Ström Herold (Linnéuniversitetet, Sverige), Henrik Nilsson (Terminologifrämjandet):
En terminologikurs blir till. Fokus på utveckling, undervisning och utvärdering
16.00Hans Landqvist (Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi Göteborgs universitet, Sverige): Förutsättningar, upplägg och utvärderingar. Utmaningar för och möjligheter med två utbildningar i terminologi vid Göteborgs universitet
16.25Paus
16.40Mari Mossberg (Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Sverige):
Presentation av delkursen Fackspråk och terminologi (översättarutbildningen, Lunds universitet)
INSTÄLLT PGA. SJUKDOM
Magnus Merkel (Fodina Language Technology, Sverige):
Att ge verktygsanvändare nödvändiga teoretiska förutsättningar – "terminologikurser" i industrin
17.05Avslutning

Läs mer om föredragen här.