Search Results for:


 • Språkrådets terminologiverksamhet

  Språkrådet bygger nu upp en verksamhet inriktad på fackspråk och terminologi. Två terminologer som tidigare arbetat vid TNC har anställts med titeln språkvårdare i fackspråk och terminologi: Åsa Holmér och […]

 • TNC-historia 2005–2013

  2013 TNC får nya uppdrag från några myndigheter, bland annat från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och från Statistiska centralbyrån (SCB). MSB behöver reda ut ett antal begrepp som […]

 • Länkar

  Organisationer och nätverk i Sverige Språkrådets terminologiverksamhet – Språkrådet är en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen som övertagit ansvaret för det statligt understödda terminologiarbetet fr.o.m. 2019. Svenska datatermgruppen […]

 • TNC-historia 2014–2019

  2019 Den 1 januari 2019 finns officiellt inte Terminologicentrum TNC kvar efter drygt 77 års verksamhet. Efterspelet innebär dock överföring av medel till Biotermgruppen och fortsatt överföring av material till […]

 • TNC bildas

  [Kommer senare.]

 • Terminologi

  Terminologi betyder två saker. Det står å ena sidan för en samling ord och uttryck som ingår i ett fackområde – det som vi menar med till exempel ”medicinsk terminologi”. […]

 • Sveriges terminologiska landskap

  Hur ser terminologi-Sverige ut nu – efter TNCs stängning? Sedan 2017 går det statliga bidraget för terminologiarbete via Kulturdepartementet till ISOF och Språkrådet. I början av 2018 tog TNCs ägare […]

 • Välkommen till Terminologifrämjandets webbplats!

  I december 2018 upphörde Terminologicentrum TNC:s verksamhet. Samma månad bildades en ideell förening för terminologi och fackspråk: Terminologifrämjandet. Denna webbplats är tänkt att sprida information om terminologi och terminologer i allmänhet […]

 • Kontaktvägar

  Frågor: E-post till info(a)terminologiframjandet.se, telefon med ordförande Anna-Lena Bucher (0739-18 58 23) eller sekreterare Henrik Nilsson (070-606 20 44). Ansökan om medlemskap: Läs här. Brevbärarbrev: Terminologifrämjandet, c/o Anna-Lena Bucher, Tavastehusgatan […]