Etikett: begrepp


  • Ingen kunskap utan terminologi …

    Kunskap, kunskapsstrukturering och kunskapsförmedling kan på ett sätt sägas vara kärnan i terminologiarbete:. Terminologiarbete syftar till att bidra till att kunskap överförs och utbyts utan oklarheter, att förbättra och effektivisera…

  • Begrepp om begrepp

    Uttrycket ”Det har jag inget begrepp om!” är bra för att minnas vad begrepp är. Har man ingen inre bild av något har man inget begrepp. Termen begrepp inom terminologiläran…