Terminologiska reflektioner

Kopplat till begreppet ”reflektion” är alltid någon form av återkastande, vare sig det handlar om ljus eller om meningen i ett uttalande. På den här delen av vår webbplats tänker vi både återpublicera äldre artiklar och inlägg som fortfarande har relevans, men också ge möjlighet för medlemmar och andra att kasta lite ljus över nya terminologiska spörsmål. Skriv till styrelsen (info(a)terminologiframjandet.se) om du vill bidra med dina terminologiska reflektioner!


 • Några mikrotankar …

  I nyordlistan för 2021 finns mikrovana med; det beskrivs där som en ’mindre beteendeförändring som på sikt ska leda till en större beteendeförändring’. I nya versionen av UHR:s svensk-engelska ordbok…

 • Kravterminologi!

  Kom med och lyssna på Patrik Sternudd och hans arbete med svensk kravterminologi på höst-term-inens sista träff, den 9 december kl. 17.30!

 • Blått en dag, grönt en annan

  Grönmålning, rosa företag och blå ekonomi är bara några termer från de senaste åren där det ingår en färg. Men vadan denna förkärlek för färger i termer – och vad…

 • Kjell Westerberg – en man som bidrog till att bygga svenskt fackspråk

  En av Sveriges stora terminologer – Kjell Westerberg – har lämnat oss. Kjell Westerberg kom till TNC i början av 1980-talet. Kjell hade arbetat med byggdokumentation, bland annat på Byggdok,…

 • Kara Warburtons presentation

  Terminologifrämjandet bjöd in terminologen Kara Warburton till vår öppna medlemsträff (via Zoom) den 27 maj 2021. Där berättade hon om sitt terminologiarbete genom åren och om sin nyutkomna bok The…

 • Argument för terminologiarbete

  Terminologicentrum TNC fick många gånger frågan om vad man tjänar på att bedriva terminologiarbete som bland annat resulterar i överenskomna termer och entydigt definierade begrepp. Vilken är nyttan med det?…

 • Vad sägs om att verka tillsammans?

  Nästan dagligen kan vi höra eller läsa saker som att samarbetet mellan olika aktörer måste stärkas, samverkan mellan olika myndigheter ska utvecklas, olika insatser ska samordnas, nationell samordning ska ske…

 • Kommentar till debattartikeln ”Svensk krisberedskap har inte fungerat som den borde” (DN Debatt 11 december 2020)

  Johan Hirschfeldt och Olof Petersson skriver i ”Svensk krisberedskap har inte fungerat som den borde” – DN.SE om brister i den svenska offentliga makten som visar sig vid allvarliga kriser, bland…

 • Pandemins medicinska termer

  Några medicinska termer kring covid-19-pandemin.

 • ”Food security” och ”food safety” på svenska

  Världslivsmedelsprogrammet WFP tilldelas 2020 Nobels fredspris. I samband med det har termerna food security och food safety åter hamnat i fokus. Redan i början på 2000-talet konstaterades bland annat inom…