Senaste TF-nytt

 • Socialstyrelsen söker ny terminolog – ansökan senast 28 augusti!
 • Nu finns nya versionen av grundstandarden ISO 704 “Terminology work – Principles and methods” ute! (Förhandstitt via OBP.) SIS-kommittén SIS/TK 115 får nu ta sig an arbetet med en svensk version.
 • Benjamins har publicerat en ny volym: "Theoretical Perspectives on Terminology. Explaining terms, concept and specialized knowledge" (Pamela Faber och Marie-Claude L'Homme, red.). Och en annan volym om terminologins historia är på gång.
 • Nu finns Hans Landqvists presentation om terminologi och TNC från Linnéuniversitetets högre seminarium i språk och svenska den 24 maj tillgänglig!
 • Språkrådet söker projektassistent i terminologi! (Ansökan senast 11 augusti 2022.)
 • Ny forskning om TNCs kontakter med Finland av Niina Nissilä, Nina Pilke, Hans Landqvist och Sanna Heittola: "TNC och Finland - korrespondens inom terminologiområdet 1940–1999"
 • Terminologifrämjandet finns nu med som uppslagsord i NE!
 • Socialstyrelsen söker en ny terminolog – ansökan senast 29 maj!
 • Nästa webbinarium hålls den 2 juni kl. 17.30 och kommer att handla om Ungern: Ágota Fóris berättar om sin kommande bok "Translation and Terminology", och Eszter B. Papp berättar om MaTT (Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa) och terminologiarbetet i Ungern. Anmälan till evenemang(a)terminologiframjandet.se. (Webbinariet hålls på engelska.)
 • Terminologifrämjandet medverkade i Isofs och SIS seminarium om terminologi som resurs för människa och maskin där bland annat Socialstyrelsen och Isof presenterade sitt arbete med terminologi och SIS presenterade det terminologiska arbete som utförs i olika tekniska kommittéer.
 • Ny forskning om terminologens yrkesroll! Ylva Byrman och Andreas Nord har publicerat artikeln "Med terminologen som grindvakt. Beslutsfattande i ett expertgruppsmöte". Den ingår i antologin "Språk i skola, på fritid och i arbetsliv: Aktuella arenor för svensk forskning inom tillämpad språkvetenskap".
 • Nästa seminarium under våren (28 april, kl. 17.30) har titeln "Samma term – olika betydelse: Att jämka språket i välfärden". Filip Wiltgren, kommunikatör på Samordningsförbundet Centrala Östergötland, berättar om samordningsförbundets arbete med att skapa en begreppslista för sina ägarparter – och alla problemen som uppstod. Anmälan till evenemang(a)terminologiframjandet.se.
 • Vid föreningens årsstämma som hölls 15 mars valdes en ny styrelse där Sofia Malmgård ersatte Claudia Dobrina. I samband med årsstämman presenterade Språkrådet den nya Hållbarhetstermgruppen.
 • Linnéuniversitetet kommer att ge kursen Terminologi i teori och praktik (15 hp) även under höstterminen 2022. Denna gång är antagningskraven ändrade och det krävs inte längre kandidatexamen i språk. Ansökan senast den 19 april 2022.
 • Ytterligare terminologjobb, denna gång på Axis Communications!
 • Arbetsförmedlingen upphandlar termbanksverktyg som de ska använda för att "beskriva, definiera och livscykelhantera begrepp och termer som används inom Arbetsförmedlingens verksamhet och inom vårt fackområde". Arbetsförmedlingen söker också terminologisamordnare.
 • Språkrådet undersöker vilket arbete som görs inom terminologi, översättning och tolkning bland svenska myndigheter. Enkäten kan fyllas i under februari och finns på Isofs webbplats.
 • Nu söks det efter terminologer – både hos Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Scania!
 • Nu finns konferensrapporten, Nordterm 22: "Begreppsarbete och informationshantering" från förra årets Nordterm 2021, att läsa på Nordterms webbplats. En artikel behandlar Terminologifrämjandet (s. 62–64)
 • Missa inte höstterminens sista träff när Patrik Sternudd berättar om kravterminologi och webbplatsen kravterminologi.se, den 9 december kl. 17.30! Anmälan till evenemang(a)terminologiframjandet.se.
 • En intresserad skara fick höra Niina Nissilä, Nina Pilke och Hans Landqvist föreläsa på temat "Vem vill ta hand om termerna?" den 30 november. Läs deras och andras artiklar i specialnumret av Terminology: https://benjamins.com/catalog/term.00059.pil.
 • Annica Johansson invigde Terminologifrämjandets höst-term-in med en underhållande och lärorik genomgång av hur arbetet med Effektfullts ordlista gått till. Missa inte nästa gång, 30 november, kl. 16.30, när Niina Nissilä, Nina Pilke och Hans Landqvist föreläser på temat "Vem vill ta hand om termerna?" Anmälan till evenemang(a)terminologiframjandet.se.
 • Terminologifrämjandets höstprogram finns nu klart! Det blir intressanta föredrag om terminologi 28 oktober, 30 november och 9 december. Anmäl dig via evenemang(a)terminologiframjandet.se!
 • Linnéuniversitets kurs Terminologi i teori och praktik (15 hp) är öppen för sen anmälan om du missade att anmälda dig senast den 15 oktober.
 • Glöm inte att anmäla dig till vårens kurser i terminologi senast den den 15 oktober!: Terminologi i teori och praktik (Linnéuniversitet, 15 hp), Terminologi i teori och praktik (Göteborgs universitet, 7,5 hp) och Fackspråk och terminologi (TÖI, 7,5 hp).
 • Nästa specialnummer av tidskriften Terminology ska handla om covid-19, pandemin och terminologi. Abstrakt ska skickas in senast 31 oktober 2021.
 • Vid nästa VAKKI-seminarium (10–11 februari 2022) är ett av temana "terminologiskt ansvar". Abstrakt ska skickas in senast 10 december 2021.
 • Terminologifrämjandets sekreterare, Henrik Nilsson, deltog i E-hälsoinstitutets forskningsseminarier med en föreläsning om terminologi och e-hälsa. Föreläsningen kan ses här.
 • Nu går det att börja söka till vårens kurser på högskolor och universitet och i vår finns två kurser om terminologi: vid Linnéuniversitetet och vid Göteborgs universitet.
 • Ny intressant artikel om forskningen som bedrivs av Hans Landqvist, Nina Pilke och Niina Nissilä inom projektet Termer i tid – tidens termer. Terminologi som språklig infrastruktur då, nu och sedan och terminologi och TNCs arbete.
 • Vi minns Kjell Westerberg – mannen som bidrog till att bygga svenskt fackspråk
 • Nu finns inspelningen av Kara Warburtons presentation från den öppna medlemsträffen tillgänglig, läs mer.

Tidigare nyheter:

 • Terminologifrämjandets ordförande Anna-Lena Bucher och sekreterare Henrik Nilsson var inbjudna att moderera under konferensen Nordterm 2021 som för första gången ordnades digitalt av Sanastokeskus/Terminologicentralen i Finland. Henrik Nilsson höll även ett separat föredrag om Terminologifrämjandet.
 • Terminologifrämjandet ordnade träff (27 maj, k. 18) med terminologen Kara Warburton med anledning av hennes nyutkomna bok "The Corporate Terminologist".

▪ Nya numret av Språkrådets bulletin Klarspråk (nr 1, 2021) har terminologi och fackspråk som tema!

▪Terminologifrämjandets årsstämma hölls via Zoom den 9 mars. Elisabeth Lindström Asperheim ställde inte upp till omval. Annika Asp valdes in som ny ledamot. Vid mötet beslutades även att medlemsavgiften är oförändrad, dvs. 150 kr per år.

▪ Nu finns en ny avdelning på webbplatsen, Publikationer från TNC, och där återpublicerar vi pdf-versioner av alla nummer av TNC-Aktuellt och (snart) även en lista över TNCs ordlistor. Nytt innehåll har även tillkommit i avdelningen Terminologiska reflektioner.

Europeiska terminologiföreningen EAFT ordnar ett seminarium, "Terms and conditions – working with terminology during a pandemic" om att arbeta med terminologi under pandemin. Det kostnadsfria seminariet hålls den 12 februari, kl. 15–17, digitalt i samband med VAKKI. Anmälan ska ske senast 31 januari. Tidigare samma dag hålls seminariet "Terminology and mediation in workplace communication" (kl. 12–14.30).

▪ Vid årets första medlemsträff berättade Matthias Palmér från Metasolutions om begreppsdelen av Sveriges dataportal som de utvecklat på uppdrag av DIGG och som lanserades strax före jul. Vidare visade styrelsen en prototyp till ett terminologikonsultregister (som snart finns tillgängligt här på webbplatsen) och berättade om några kommande terminologiaktiviteter.

Europeiska terminologiföreningen EAFT hade digitalt årsmöte den 25 november och Terminologifrämjandets sekreterare Henrik Nilsson omvaldes då till ordförande. I samband med årsmötet delades årets terminologipris ut och det gick till Delphine-Anne Rousseau för en avhandling (vid Université Lumière Lyon 2) om musikterminologi under 1600-talet. Valentina Georgieva fick ett hedersomnämnande för sin avhandling om bulgarisk och engelsk militärterminologi.

▪ Språkrådet ordnade den 12 november 2020 ett seminarium om maskinöversättning och öppna språkdata. Eftermiddagen ägnades åt Rikstermbanken och offentligt terminologiarbete. Presentationerna från seminariet finns att ladda ned på Språkrådets webbplats.

Nordterm 2021 anordnas, på distans, av Terminologicentralen TSK och Helsingfors universitet 31 maj–2 juni 2021. Temat är "Begreppsarbete och informationshantering".

Språktidningen har låtit experter utse århundradets 100 viktigaste språkhändelser. TNCs tillblivelse hamnar på plats 15 och TNCs nedläggning på plats 29.

▪ Det finns fortfarande möjlighet att göra en sen anmälan till Linnéuniversitetets distanskurs "Terminologi i teori och praktik" (15 hp) som ges på halvfart med början i januari 2021.

▪ Nu finns en ny sida om vad som kan vara bra att tänka på vid beställning av terminologitjänster.

▪ Kerstin Lindmark, terminolog vid Scania, är ny ledamot i Terminologifrämjandets styrelse.

▪ Terminologifrämjandets första medlemsträff äger rum den 20 februari 2020, se inbjudan.

▪ Nu finns "Terminologiguiden" nedladdningsbar som pdf-fil.

Pressmeddelande september 2019

Medlemsinloggning