Senaste TF-nytt


Tidigare nyheter:

  • Terminologifrämjandets ordförande Anna-Lena Bucher och sekreterare Henrik Nilsson var inbjudna att moderera under konferensen Nordterm 2021 som för första gången ordnades digitalt av Sanastokeskus/Terminologicentralen i Finland. Henrik Nilsson höll även ett separat föredrag om Terminologifrämjandet.
  • Terminologifrämjandet ordnade träff (27 maj, k. 18) med terminologen Kara Warburton med anledning av hennes nyutkomna bok "The Corporate Terminologist".

▪ Nya numret av Språkrådets bulletin Klarspråk (nr 1, 2021) har terminologi och fackspråk som tema!

▪Terminologifrämjandets årsstämma hölls via Zoom den 9 mars. Elisabeth Lindström Asperheim ställde inte upp till omval. Annika Asp valdes in som ny ledamot. Vid mötet beslutades även att medlemsavgiften är oförändrad, dvs. 150 kr per år.

▪ Nu finns en ny avdelning på webbplatsen, Publikationer från TNC, och där återpublicerar vi pdf-versioner av alla nummer av TNC-Aktuellt och (snart) även en lista över TNCs ordlistor. Nytt innehåll har även tillkommit i avdelningen Terminologiska reflektioner.

Europeiska terminologiföreningen EAFT ordnar ett seminarium, "Terms and conditions – working with terminology during a pandemic" om att arbeta med terminologi under pandemin. Det kostnadsfria seminariet hålls den 12 februari, kl. 15–17, digitalt i samband med VAKKI. Anmälan ska ske senast 31 januari. Tidigare samma dag hålls seminariet "Terminology and mediation in workplace communication" (kl. 12–14.30).

▪ Vid årets första medlemsträff berättade Matthias Palmér från Metasolutions om begreppsdelen av Sveriges dataportal som de utvecklat på uppdrag av DIGG och som lanserades strax före jul. Vidare visade styrelsen en prototyp till ett terminologikonsultregister (som snart finns tillgängligt här på webbplatsen) och berättade om några kommande terminologiaktiviteter.

Europeiska terminologiföreningen EAFT hade digitalt årsmöte den 25 november och Terminologifrämjandets sekreterare Henrik Nilsson omvaldes då till ordförande. I samband med årsmötet delades årets terminologipris ut och det gick till Delphine-Anne Rousseau för en avhandling (vid Université Lumière Lyon 2) om musikterminologi under 1600-talet. Valentina Georgieva fick ett hedersomnämnande för sin avhandling om bulgarisk och engelsk militärterminologi.

▪ Språkrådet ordnade den 12 november 2020 ett seminarium om maskinöversättning och öppna språkdata. Eftermiddagen ägnades åt Rikstermbanken och offentligt terminologiarbete. Presentationerna från seminariet finns att ladda ned på Språkrådets webbplats.

Nordterm 2021 anordnas, på distans, av Terminologicentralen TSK och Helsingfors universitet 31 maj–2 juni 2021. Temat är "Begreppsarbete och informationshantering".

Språktidningen har låtit experter utse århundradets 100 viktigaste språkhändelser. TNCs tillblivelse hamnar på plats 15 och TNCs nedläggning på plats 29.

▪ Det finns fortfarande möjlighet att göra en sen anmälan till Linnéuniversitetets distanskurs "Terminologi i teori och praktik" (15 hp) som ges på halvfart med början i januari 2021.

▪ Nu finns en ny sida om vad som kan vara bra att tänka på vid beställning av terminologitjänster.

▪ Kerstin Lindmark, terminolog vid Scania, är ny ledamot i Terminologifrämjandets styrelse.

▪ Terminologifrämjandets första medlemsträff äger rum den 20 februari 2020, se inbjudan.

▪ Nu finns "Terminologiguiden" nedladdningsbar som pdf-fil.

Pressmeddelande september 2019