Från Tekniska nomenklaturсentralen till Terminologicentrum

Här finns TNCs historia, från TNCs webbplats (ibland kompletterad med länkar till Teknisk tidskrift).

1933–1941

1942–1955

1956–1968

1969–1973

1974–1978

1979–1987

1988–1993

1994–1999

2000–2005

2006–2013

2014–2019

Medlemsinloggning