Från Tekniska nomenklaturсentralen till Terminologicentrum

Här finns TNCs historia, från TNCs webbplats (ibland kompletterad med länkar till Teknisk tidskrift).

1933–1941

1942–1955

1956–1968

1969–1973

1974–1978

1979–1987

1988–1993

1994–1999

2000–2005

2006–2013

2014–2019